Wat kun je met organisatieopstellingen?

OrganisatieopstellingenIn dit artikel gaan we het hebben over organisatieopstellingen. Om precies te zijn over wat je met organisatie opstellingen kunt. We zullen verschillende voorbeelden geven om een duidelijker beeld te creëren over dit onderwerp. Lijkt het jou interessant om meer te weten te komen over organisatieopstellingen? Lees dan vooral verder!

Wat zijn organisatieopstellingen precies?

Organisatieopstellingen kunnen op verschillende manieren worden georganiseerd. Zo kan er tijdens de organisatieopstellingen gewerkt worden met open inschrijving, maar het kan ook dat er slechts bedrijfsinschrijving is. Naast dit heeft het diverse toepassingen. Zo kan het zomaar zijn dat er vanuit één algemene vraag gewerkt wordt. Dit is dan vaak een open vraag wat mogelijkheid tot discussies biedt. Een andere manier van werken is dat er één centraal onderwerp is en dat daar vragen en deelonderwerpen aan gekoppeld kunnen worden. Kort gezegd kunnen organisatieopstellingen gebruikt worden om samen met het hele bedrijf of met een aantal collega’s een bepaald probleem te bespreken en uiteindelijk op te lossen. Hierdoor krijgt iedereen die aanwezig is goed inzicht over de huidige situatie en kan er gekeken worden naar welke verandering er gemaakt moeten worden om een positiever toekomstbeeld te creëren. In makkelijkere woorden gezegd wordt er een probleem besproken, worden er oplossingen voor gevonden en worden deze toegepast zodat dit probleem niet nog een keer voorkomt.

Diverse voorbeelden van organisatieopstellingen

Doordat er zoveel verschillende vormen zijn van organisatieopstellingen staan hieronder twee voorbeelden. Er zijn er uiteraard een stuk meer, maar hopelijk is er meer duidelijkheid door deze voorbeelden goed door te lezen.

Consultatieopstelling

De eerste vorm van zo’n opstelling is een consultatieopstelling. Deze vorm van een organisatieopstelling is voor een specifieke doelgroep. Het wordt voornamelijk gebruikt door: projectleiders, adviseurs, managers (bijv. van gezin), trainers, consultants en meer. Het is dus eigenlijk bedoeld voor mensen met een beroep waarbij ze zijn aangesteld om een klus te klaren of een opdracht af te ronden met een team. Er moet samengewerkt worden om het doel te bereiken en daardoor moet er ook goede communicatie zijn tussen alle partijen. Om orde te kunnen houden moet er een goede relatie zijn tussen de mensen en vandaar is er deze vorm van een organisatieopstelling.

Projectopstelling

Het tweede voorbeeld is een projectopstelling. Dit is een consultatieopstelling, maar dan een specifieke vorm ervan. Dit wordt voornamelijk gebruikt om onduidelijkheden aan het licht te brengen en hier een duidelijk antwoord op te geven. Alleen als alles helder is kan er een goed resultaat bereikt worden. Het is dan ook belangrijk om inzicht te creëren zodat het voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren en wat zijn of haar taak is om de klus te klaren.